Wirespänningsmätaren

En segelbåtsrigg mår bäst om den är korrekt ansatt. En felaktigt ansatt rigg kan dramatiskt försämra seglngsegenskaperna. Dessutom kan felaktig belastning i riggwiren riskera att medföra rigghaveri i dåligt väder.

1 Seglena kan inte lämna maximal dragkraft
2 Fel ansatt rigg kan ge permanenta skador
3 I värsta fall kan det bli masthaveri
SureCheck är en väsentlig del av seglarens utrustning, mäteren möjliggör rätt inställning av wirespänningen. Kontroll av rätt wirespänning bör göras regelbundet, speciellt efter segling i hårt väder.

Kontroll av wirespänning
(Graf över verklig wirespänning)

Vi rekommenderar att riggen kontrolleras minst tre gånger per säsong. Lås alltid vantskruvarna efter justering, i båda ändar. Byt skadade saxpinnar (eller använd SureClip).


SureCheck wirespänningsmätaren finns i fyra storlekar:

 SureCheck typ  Wire dia. mm  Artikelnr Relativ noggrannhet Absolut noggrannhet
 2 - 4  2,5 - 3 - 4 mm  20908
+/- 2%
+/- 10 %
 4 - 6  4 - 5 - 6 mm  20900
 6 - 8  6 - 7 - 8 mm  20902
 8 - X  8 - 9 - 10 mm  20904
 Pocket (till alla)    20909

Behöver du en kopia av instruktionen, kan du hämta den här (sem pdf-fil) > SureCheck bruxanvisning

091119