Öka säkerheten i elsystemet!

I det flesta fall är det självklart att den elutrustning man har ska vara skyddad av en säkring. Detta för att undvika haveri och den utrustning man har inte ska "brinna upp".

Många båtar har en huvudsäkring - men inte alla - för att främst skydda batteri och d:o kablar. Men titta in på batteribanken - batterianslutningen har utökats med flera kablar allt eftersom tiden gått. Och dessa sitter ofta före en "huvudsäkring" och är alltså osäkrat kopplade.

Turligt nog blir det inte alltför ofta "kortis" så att batteriet exploderar eller kabelanslutningen smälter och tänder eld på omgivningen. Men det händer.

Använder du vår batteripolplint (polsko), kan du enkelt få en huvudsäkring utan ombyggnad -direkt på batteriet! Införskaffa "SureConnect 4 fuse kit", byt den M10-bult som från början är monterad mitt på, med den nya M8-bulten med specialbricka. Bulten låser i 6-kanthålet och gör det enkelt att montera säkringen samt montera tillbaka kabeln - som inte behöver ändras - med sin 10 mm kabelsko. Hopkoppling av batteribanken kan ske mellan 6 mm-anslutningarna.

Notera att denna huvudsäkring inte är tänkt att skydda utrustningen, utan batteri och kablar. Därför har vi två storlekar på säkring. 50 A passar för det allmän förbrukning och 300 A passar till startmotorkretsen. Observera att en minsta kabelarea måste till för att säkringen skall lösa ut på rätt sätt - minst 6 kvmm för 50 A och minst 25 kvmm för 300 A.

Säkringen är gnistsäker och får användas i motorrum, batterilådor etc.

Till sist vill jag konstatera att detta säkringsarrangemang betingar ungefär halva priset av en separat säkring förutom merarbetet. Reservsäkringar finns.

Lycka till!
Conny med besättning

Du kan säkert hitta flera "kluriga båttillbehör" på vår hemsida. Även till husvagn och hem. Finns att köpa i marinhandeln (Watski, Hjertmans, Bryggan bl a).