SureStripLite
Byggbar flexibel list för alla förhållanden, inne/ute
Sure-B-Lite V
En vridbar list för inomhusbruk

Sure-B-Lite U

En solid list för inomhusbruk
Nyckeldata: Typiskt 12/24V - 0,02A (0,25W vid 12V) per 3 st lysdioder
Sure-B-Lite SPU

En ljusstark list för belysning av
t ex arbetsbänk, pentrybänk.
Nyckeldata: Typiskt 12V - 0,06A per 3 st lysdioder

100124