Se vår åtelbelysning här.
SureLite "på gång"!

SureLite + SureCover = perfekt Gångstigsbelysning

Flera olika gårdsbelysningar finns på marknaden som har det gemensamma att de bländar vid passage. Utan blädning behövs inte så mycket ljus för att gångstigen ska "bada" i ljus då mörkerseendet till stor del behålls. Även trivseln ökar när mera av omgivningen kan skönjas.

Kompletteras anläggningen med en dagsljusvakt, SureSwitch, kostar driften av en belysningsstolpe med två standard SureLite mindre än 2 kr per år om ljuset är tänt alla nätter.

Kopplas till 12V och en standard SureLite drar 0,25W. Levereras färdig för stolpe, kabel och SureLite.
Komplett sats med Gångljuskit + SureCover.

Se vår monteringsanvisning här.

SureConnect3
Gångstig belyst utan att blända.
Närmaste med varmvitt ljus, bortre med vitt ljus.

Storlek 118x118 x 30 mm
SureCover finns i två typer:

20242 Koppar obeh. 298 kr

20243 Naturelox aluminium 248 kr

Tillbehör:

20244 Stolprör alum. 80 cm 80 kr

20245 Jordankare rostfri 98 kr

Rek. pris inkl moms
(nya lägre preliminära priser )

Belyst gångstig till bryggan?
En stolphöjd på ca 1 m lyser upp en gångstig ca 3 m åt vardera hållet utan att blända.
Här med vitt ljus.

Lyser åt ett håll...

...lyser upp en gångstig..

..lyser även en sidostig..

..och åt alla håll
Ett flertal ljusalternativ kan skapas. SureLite passar på montageplåten. Ljuset kan vara vitt, varmvitt och extrastarkt m fl i olika kombinationer, allt efter tycke och smak.
Stolpfäste för stolprör ingår .

Stolprör ca 80 cm i 4-kant aluminium med rostfri fot, finns.


090409