Strömfördelningsplint
SureConnect3
- 2-polig skarvplint -
Ett utmärkt kopplingsstöd med försumbar spänningsförlust för 6 mm kabelskoförsedda ledningar.
  • Byggelement för säker elinstallation
  • Obetydligt spänningsfall
  • Hanterar många kablar - 0,5 till 25 mm2
  • Hög kvalitet - rostfri kopplingsbult
  • Använder 6 mm standard kabelsko

Perfekt för distribution av höga strömmar mellan batteri och en förbrukare t ex en pump . Använd stor kabelarea på matarledningen, skifta kabelarea på SureConnect 3 och anslut lasten sista biten med den kabelarea som passar lasten. Enkelt att installera enpoliga säkringshållare med maximal kabelarea. Möjlighet att bryta strömkretsen vid felsökning. Förgreningspunkt för många kablar och kabelareor. Genom att använda SureConnect3 tillsammans med SureConnect4 kan ett elsystem med lägsta möjliga spänningsfall installeras! Se även den enpoliga strömplint SureConnect5 för areor upp till 95 kv mm.

Kan monteras på valfritt underlag (trä - metall - plast). Respektive kabel förses med 6 mm kabelsko genom klämning eller lödning. En kupbricka sitter på varje kopplingsbult och säkrar åtdragningen mot att vibrera upp. För att få bästa kontakt skall två 6-kantnyckar användas - övre muttern dras mot den undre. Det är aldrig fel att pensla på t ex vanlig vaselin på exponerade metallytor i elsystemet!

SureConnect 3 levereras komplett med muttrar, låsbricka, fästskruvar (i rostfritt) och instruktion.
Artikelnr 20823.
Inkopplingsexempel
- Kopplingsexempel förgreningspunkt -


020115