Ankrings-markören

Ankrar du på svaj och vill synas utan att tömma dina batterier, är detta den rätta lampan!

Med en effektförbrukning av 0,04 A och utmärkt miljötålighet är Sure-A-Lite den perfekta lösningen.
För att ytterligare spara ström, släcks den automatiskt under dagen. Syns på mera än 1 sjömil. (20848)

Ankarlampan finns med ljusstarkare lysdioder. Belastningsströmmen är 0,12 A och den syns på 2 sjömil. (30848)

Sure-A-Lite syns...
På nära håll lyser Sure-A-Lite upp även däcket. En perfekt montering är 2-3 m över däck.


Undersidans lock kan monteras med öglan inåt!

Frågor och svar!

... långt på natten!
På längre håll övergår den synliga ytan i ett mera punktformat ljus

Art.nr - Ljusstyrka *) 20848 - 1 cd 30848 - 2 cd
 Ljuskälla
 Vita lysdioder, 6 st
 Strömförbrukning,
natt (tänd)
 ca 40 mA (1/2W vid 12V) ca 120 mA (1,4 W vid 12V)
 Strömförbrukning,
dag (släckt)
 ca 1,5 mA ca 4 mA
 Driftspänning  10,5V .... 32V 10,5V .... 18V
 Utförande
 Vattentät med rostfria upphängningöglor.
Locket undersida kan vändas för fast montage på plant underlag.
Storlek: Diameter 86 mm, höjd 84 mm.
 Anslutning
 Plint i botten, kabeluttag: 4,5 mm dia max
Tillbehör: Kabel
Rundkabel 4,5 mm dia, 2x0,25 mm2 förtent rekommenderas.

*) Uppmätt enl normer där 1 cd motsvarar 1 nm och 4 cd motsvarar 2 nm

-

Frågor och svar:
Hur stort är ankarlampan?
Ungefär som en knytnäve.
Är den godkänd av Sjöfartsverket?
Nej. Men den är kontrollerad hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Den ljusstarkare lampan (30848) uppfyller kravet på 2 sjömil för båtar under 12 m.
Kan den monteras fast?
Javisst, det är bara att vända bottenlocket. Förse lampan med en huvudströmbrytare för avstängning under gång på natten.
Kan jag sätta den i masttoppen?
Ja, men vid högt montage blir avståndsbedömningen svårare.
Är den vattentät?
Ja, den är helt vattentät (IP68).
Fins den batteridriven?
Nej inte för närvarande.
Varför finns en undre bygel?
Är ankarlampan upphängd i övre bygeln skall den undre förhindra att den gungar om båten rullar, med hjälp av en lina.
Kan jag lämna båten en vecka med påslagen ankarlampa?
Ja, det går normalt alldeles utmärkt. Lampan tänds och släcks automatiskt. Om den lyser 10 timmar varje natt i 7 dagar har den tagit mindre än 5 Ah.
Hur länge håller den?
Efter att ha lyst ca 50.000 timmar kan ljusstyrkan ha minskat till ungefär hälften.
50.000 timmar motsvarar ca 13 år tänd 10 timmar varje natt året om.
Behöver lampan service?
Nej egentligen inte, men kopplingsplinten under bottenlocket kan skyddas med t ex vaselin för att minska ev. oxid på metalldelarna.


071124